• home
  • Artikelen
  • Als je het écht beseft, ga je op je blote knieën de wereld door!

Als je het écht beseft, ga je op je blote knieën de wereld door!

Toen Peter Pilon en zijn vrouw Els in 1985 tot geloof kwamen, ging dat radicaal. Ze brachten zelf direct diverse mensen tot geloof en al snel smokkelden ze Bijbels naar Roemenië; toen nog achter het IJzeren Gordijn. Van daaruit werd Stichting Loukas opgericht en breidde hun zendingswerk zich uit naar Bulgarije, Macedonië en Griekenland. Nederland werd niet vergeten en in navolging van de bekende Willow Creek Community Church organiseerden ze in ons land zogenaamde Vriendendiensten waarin honderden mensen tot geloof kwamen. Vervolgens zijn ze in 2009 gestart met de City Bible Foundation, waarmee ze vanaf City Bible Veenendaal tot aan de Interactieve Bijbel op een vlotte, hippe en eigentijdse manier ontelbare mensen bereiken met het Evangelie.

“Onze missie was voltooid”


Foto 1


Peter is van origine huisarts en heeft vanaf 1979 vijfentwintig jaar lang een praktijk gehad in Veenendaal. In 2000 werkte hij een jaar in de functie van Hoofd Accreditering bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en controleerde hij alle verplichte nascholingen die in het land onder huisartsen gedaan werden.

Peter: “Ik kreeg gedurende dat jaar een goed overzicht van alle problematiek in de huisartsenzorg. Er werd onderling totaal niet met elkaar gecommuniceerd en iedereen werkte in zijn eigen koninkrijkje. Ik heb toen samen met iemand van de LHV een concept ontwikkeld in de vorm van een coöperatie, zoals gebruikelijk is in de agrarische sector, waarin iedereen koning blijft in zijn eigen rijkje, maar waarbij men gezamenlijk allerlei zaken regelt zoals inkopen, contracten, et cetera. Om dat te realiseren hebben we in 2004 een bedrijf opgericht wat Caraet heette en van daaruit hebben we die vorm van coöperatie in de zorg in het hele land uitgerold. Na vijf jaar hadden we achtentwintig mensen in dienst die al die groepen in het land begeleidden. Toen hebben we de stekker eruit getrokken, want onze missie was voltooid, omdat men zich overal uitstekend zelf kon bedruipen. Ik was zestig en ben met pensioen gegaan, wat overigens niet betekende dat ik stopte met werken, want ik ben altijd actief gebleven qua mijn werkzaamheden in Gods Koninkrijk.”

“Als U vindt dat dit moet gebeuren, zorgt U ook voor het geld”


Foto 2


Peter is Gereformeerd opgevoed, maar het geloof zei hem weinig tot niets, totdat hij in 1985 op vijfendertigjarige leeftijd radicaal tot geloof kwam. In 1984 had hij in zijn huisartsenpraktijk te maken met een aantal sterfgevallen. Een van hen was een ouderling die letterlijk doodsbang op zijn sterfbed lag. Omdat het een gelovig man was, snapte Peter er niets van. Maar het zette hem wel aan het denken. Een bevriende gynaecoloog had een soortgelijke ervaring en samen gingen ze op zoek naar antwoorden qua het christelijke geloof. Toen iemand hen vertelde over Hannah Stranders, een Joodse vrouw die Israël-avonden organiseerde en lezingen gaf over de Bijbel, besloten ze daar samen naar toe te gaan. Zijn vriend is de eerste avond tot bekering gekomen en Peter een paar avonden later. Bij de uitgang vroeg Hannah aan Peter of hij behouden was, waarop hij antwoordde dat hij geen flauw idee had. “Toen vroeg ze of ze met me mocht bidden.”, aldus Peter: “Ik zei ‘Dat is best!’ Als je dan echt op je knieën gaat en je geeft je hart aan de Heer, dan verandert het radicaal van binnen. Nou, dat heeft mijn omgeving geweten hoor! Ik wilde meteen de hele wereld bekeren en ik begon in mijn huisartsenpraktijk, want dat is de mooiste plek. Mijn vrouw Els, die helemaal geen geloofsachtergrond had, is die avond ook tot bekering gekomen.”

In de daarop volgende tijd kwamen er via Peter en Els diverse mensen tot geloof en startten ze thuis ook met Bijbelstudies. Met de bevriende gynaecoloog ging hij naar Roemenië om aanvankelijk voedsel en later Bijbels te smokkelen; dat was nog in de tijd van het IJzeren Gordijn. Kort daarop heeft hij met Els hiervoor Stichting Loukas opgericht. Na de val van de muur breidden ze hun  werkterrein uit en bezochten ze ook met regelmaat Bulgarije. Peter: “Ik was geen zendeling, maar een pendeling. Ik reisde op en neer en werd dan elke keer vergezeld door een aantal mensen. We deden aan straatevangelisatie en richtten jongeren- en bijbelstudiegroepjes op.”

Aan de grens met Macedonië kreeg hij op een gegeven moment een briefje in handen met de tekst ‘Kom over en help ons!’. Het was afkomstig van een Bulgaarse vrouw die in Sofia door Soedanese studenten tot geloof was gekomen en vervolgens met een Macedoniër was getrouwd waardoor ze in dat land woonde. Haar zus was tolk voor Stichting Loukas en omdat het christendom in Macedonië ver te zoeken was, kreeg ze op haar hart om Peter en zijn mensen te benaderen. “We zijn direct op haar verzoek ingegaan.”, aldus Peter: “en kwamen erachter dat het land geen canonieke Bijbel in de eigen taal had. Het was 1994 en het betrof een Europees land, dus dat vonden we best wel bizar. We zijn op onze knieën gegaan en binnen een jaar kregen we contact met een orthodoxe linguïstische professor die de hele Bijbel op een Russische typemachine in het Macedonisch vertaald heeft. Toen hij klaar was, had hij een één meter hoog manuscript ter grootte van een A4 waar hij honderdduizend dollar voor vroeg. Dat hadden we niet, dus ik was gauw klaar. Maar toen bracht God me in contact met een welgestelde broeder die mij vijfentwintigduizend gulden dollar schonk met de mededeling ‘Leg dit bij hem op tafel en je hebt het manuscript binnen vijf minuten onder je arm’. En zo gebeurde het ook. We hebben toen met twee theologen en vijf geestelijk volwassen christenen revisie gedaan, waarna ik in 1997 naar Uitgeverij Jongbloed ben gegaan met een order van zevenenveertigduizend Bijbels en tachtigduizend Nieuwe Testamenten ter waarde van driehonderdduizend gulden. Ik wist absoluut niet hoe ik aan het geld moest komen, maar ik had zoiets van ´Als U vindt dat dit moet gebeuren, zorgt U ook voor het geld´. En geloof het of niet, maar binnen een paar maanden had EO Metterdaad er lucht van gekregen, er drie uitzendingen aan gewijd en kregen we via hen exact driehonderdduizend gulden.”

Peter heeft toen een afspraak gemaakt met de communistische Macedonische president Kiro Gligorov om hem de eerste Canonieke Macedonische Bijbel te overhandigen. Hij was de advocaat van Tito geweest en een fervent atheïst. Peter kreeg vijf minuten en vlak voor de ontmoeting wist hij eigenlijk nog niet wat hij tegen de president zou zeggen. Hoe vertel je een communistische president, met een atheïstische achtergrond, wie Jezus Christus is? Peter heeft toen ervaren wat er in de Bijbel staat: ‘Als je voor koningen en stadhouders staat, zal de Geest je ingeven wat je moet zeggen’. Hij kreeg 2 Korintiërs 5 vers 20 tot hoofdstuk 6 vers 2 in zijn gedachten. Dat gedeelte begint met ‘Wij zijn ambassadeurs van Christus’ en eindigt met ‘Vandaag is de tijd om je te bekeren. Bekeer!’ Peter heeft het in het Macedonisch voorin de Bijbel laten schrijven. De secretaresse heeft dat voorgelezen, met als gevolg dat vijf minuten een half uur werd. Aan het einde van de ontmoeting zei Gligorov tegen Peter: “You’ve made my day!” De man is vijftien jaar later overleden en Peter mocht het bericht ontvangen dat hij tot geloof gekomen was.

Terwijl Stichting Loukas bleef doorwerken in Roemenië, Bulgarije, Macedonië en ook Griekenland, werd de nadruk meer gelegd op evangelisatiewerk in Nederland. Peter: “Ik ben destijds een week naar Los Angeles gegaan om de studies van Rick Warren, oprichter van de Saddleback Church, te volgen. Dat is nu een van de grootste kerkelijke gemeenten in de Verenigde Staten, maar was toen nog heel klein. Ik leerde veel van hem. Helaas is hij in mijn ogen later een hele verkeerde kant opgegaan, maar daar was toen absoluut nog geen sprake van. Terug in Nederland leerden we veel van de Willow Creek Community Church, nu ook een van de grootste kerken in Noord-Amerika. Oprichter Bill Hybels heb ik toen ook ontmoet en kort daarop zijn we gestart met zogenaamde zoekersdiensten die we Vriendendiensten noemden. We hebben destijds honderden mensen tot geloof zien komen en in de Waal gedoopt.”

God heeft hen op alle mogelijke manieren voorzien


Foto 3


Toen Peter in 2009 met pensioen ging, kreeg hij City Bible Veenendaal van de International Bible Society (IBS) in handen. In zijn beleving klopte de prijs-kwaliteitverhouding niet en kreeg je voor drie euro een boekje dat bij wijze van spreken gedrukt was op wc-papier. Hij had het idee dat dat veel beter kon en dit zou de start worden van de City Bible Foundation. De eerste serie werd uiteraard City Bible Veenendaal. De Bijbels werden gepersonaliseerd en op maat gemaakt. Na Veenendaal volgden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en daarna nog ruim vijvenzeventig steden in Nederland. Naar aanleiding van een door Peter geschreven folder staat er voorin de Bijbels een item met als titel ‘Vijf stappen naar vrede in je hart’. In ongeveer acht pagina’s wordt duidelijk uiteengezet waar het exact om gaat in het Nieuwe Testament en het eindigt op de knieën. De kracht zit ‘m in de combinatie van deze ‘vijf stappen’ met het feit dat de Bijbel oogt als een soort city guide waardoor men het leuk vindt om een Bijbel te hebben met aan de buitenkant een duidelijke look van de eigen stad. Verder is het formaat van tien bij veertien centimeter ideaal, zodat je het heel gemakkelijk meeneemt.

“Wij hebben een innovatief en attractief instrument voor evangelisatie gecreëerd.”, aldus Peter: “Het Nieuwe Testament met een full colour kaft, voorzien van een customized tekst. Vanaf het begin gingen ze bij duizenden en duizenden. Geld had ik niet, maar God voorzag. We passeerden eerst de grens van honderdduizend, vervolgens van vijfhonderdduizend en daarna was het niet meer bij te benen! We zeiden tegen elkaar: ‘Wat we in Nederland kunnen, kunnen we ook in Macedonië en in Griekenland.’ Toen volgden Bulgarije, de hele Balkan, West-Europa, Amerika, Afrika, Australië, Azië en nu is het wereldwijd. We hebben inmiddels meer dan drie miljoen Bijbels uitgegeven en we hebben nooit één euro gevraagd! In het Nieuwe Testament staat duidelijk dat God wil dat je nooit afhankelijk bent van geld en als je iets geeft, wil Hij dat je je leven geeft; niet je geld. Hij zorgt dan voor de rest.”

Vanuit die wetenschap hebben Peter en zijn medewerkers zich altijd voorgehouden dat, wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om het werk voort te zetten, ze ervan uit kunnen gaan dat God ermee ophoudt. Naar zijn zeggen heeft dat hen de afgelopen tien jaar elke seconde afhankelijk gemaakt van Hem en heeft Hij, op Zijn beurt, hen in die afhankelijkheid ook op alle mogelijke manieren voorzien. Peter: “Ik kan je daar verhalen over vertellen! We kregen regelmatig, uit een totaal onverwachte hoek, tot op de euro wat we nodig hadden. Daardoor hadden we de vrijmoedigheid om drukopdrachten te geven van vijftig- à zestigduizend euro, terwijl we daar absoluut geen geld voor hadden. En voordat de rekening betaald moest worden, was alles binnen. En dat maken we, tot op de dag van vandaag, nog steeds mee.”

Het gaat volgens Peter om je geloof waarbij je vooral niet moet volgen wat je ogen zien. Hij haalt Hebreeën 11 aan wat begint met ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’ (NBG-vertaling, red.). “Het zijn theoretisch mooie woorden”, aldus Peter: “maar ga het nou gewoon eens doen! Dan zie je wat er gebeurt. Houd er dan wel rekening mee dat, wanneer het niet gebeurt, het ook niet de wil van God is. Want alles begint bij overgave aan Zijn wil; anders heeft het geen zin. En één ding weet ik zeker: dat Hij wil dat Zijn Woord verspreid wordt.”

De YouTube-generatie


Foto 4

In de loop der jaren hebben Peter en zijn medewerkers altijd getracht om innovatief te blijven en zo rekening te houden met de veranderende maatschappij. Omdat de huidige YouTube-generatie scant in plaats van leest en trailers kijkt in plaats van video’s, is men bij City Bibles gaan nadenken over de manier hóe je de mensen anno nu kunt bereiken met het Evangelie. Al biddend kwamen Peter en zijn mensen tot de conclusie dat het Johannes Evangelie de meest uitgebreide is van de vier Evangeliën. Het begint met de Schepping en eindigt met de Opstanding en daartussenin vind je alles wat je nodig hebt om tot geloof te komen. In dezelfde periode kreeg de inmiddels opgerichte City Bible Foundation op een wonderlijke manier de exclusieve rechten voor The Gospel Of John Movie uit 2003. Deze zestien miljoen dollar kostende film was in eerste instantie weggevaagd door The Passion of the Christ van Mel Gibson en ‘op de planken onder het stof beland’. Totdat een stel Canadese christenen de film in 2007 kochten en gratis ter beschikking stelden aan iedereen die de film uitsluitend voor evangelisatiedoeleinden wilde gebruiken. In 2016 kregen ze de tip om de film ter beschikking te stellen aan de City Bible Foundation.

“Het Evangelie van Johannes heeft eenentwintig hoofdstukken’, aldus Peter: “en elk hoofdstuk heeft één sleutelvers, waarvan de bekendste Johannes 3 vers 16 is. Van elk sleutelvers hebben we dertig tot veertig seconden uit de film geknipt en middels een plaatje in de opzet van een drukwerk geplaatst. Vervolgens hebben we een dun boekje laten drukken met daarin het complete Johannes Evangelie. Bij elk hoofdstuk is een plaatje wat je met de gratis City Bible App, verkrijgbaar bij Google Play Store en Apple App Store, kunt scannen en dan zie je via die stukjes film letterlijk wat er in de tekst staat. De hele gedachte erachter was, dat de smartphone dé verbinding van de moderne mens met de buitenwereld is. Daar doe je alles mee… je kunt er zelfs mee bellen.”

Toen het boekje, in samenwerking met Operatie Mobilisatie, in 2018 gelanceerd werd, waren er binnen no-time in vier talen dertigduizend exemplaren uitgegeven.

De Interactieve Bijbel


Foto 5


Op 6 december 2019 heeft de City Bible Foundation de eerste Interactieve Bijbel ter wereld gelanceerd. Met deze Bijbel kun je lezen, luisteren en kijken en is het Evangelie via de smartphone toegankelijk in ruim elfhonderd talen. Het is een coproductie van de City Bible Foundation met Faith Comes By Hearing, You Version, The Bible Project en diverse producenten van video’s voor kinderen.  

Het bestaat uit een digitaal Oud en Nieuw Testament plus een gedrukt Nieuw Testament. Elk Bijbelboek van de beide interactieve Testamenten heeft één bladzijde met een QR-code. Door deze code met de City Bible App te scannen, verschijnt het Bijbelboek op de smartphone in de gewenste taal.

Op de pagina van elk Bijbelboek staan ook nog andere QR-codes, waaronder een QR-code om te horen. Na deze gescand te hebben kan het hele Bijbelboek, in bijna elke taal, beluisterd worden. Bovenin de pagina van elk Bijbelboek staat een QR-code met een overzicht van het betreffende Bijbelboek. Door deze QR-code te scannen krijgt men, met behulp van een sneltekenaar, een kort en bondig video overzicht van het Bijbelboek. Hierdoor is meteen duidelijk waar het boek over gaat. Onderaan de pagina staan QR-codes voor video’s voor kinderen en achterin het boekje staan QR-codes voor video’s over God, de Bijbel, de Schepping en meer onderwerpen. Ook is het interactieve Johannes Evangelie opgenomen met fragmenten uit The Gospel Of John Movie.

Op het moment van de lancering is de gedrukte Interactieve Bijbel in zeven talen beschikbaar. De bedoeling is om dat op te schroeven naar tenminste vijftig talen. De Interactieve Bijbel is verkrijgbaar tegen een kostprijs van maar € 2,95 per exemplaar.

Peter vertelt hoe dit alles tot stand kon komen: “Na de lancering van het interactieve Johannes Evangelie hebben nog veel meer mensen wereldwijd een smartphone gekregen. Alleen al in India zijn dat er nu zevenhonderd miljoen van de één komma één miljard inwoners en in West-Europa ligt de dekking rond de negentig procent. Maar hoewel de smartphone hét middel is om de moderne mens te bereiken, geloof ik nog steeds in het gedrukte boek. En omdat dat ook uit diverse enquêtes blijkt, kwamen mijn zoon Jasper en ik op het idee van een online-offline-boek: de Interactieve Bijbel. Het is net zo groot als de City Bible, zodat het precies in je borstzak past. Het negenentwintig grams papier is van dezelfde kwaliteit als het papier in een gemiddelde Bijbel. De Interactieve Bijbel wordt dan ook gedrukt bij Royal Jongbloed in Heerenveen, een van de vijf beste en duurste Bijbeldrukkerijen ter wereld. Maar wij hebben daar een hele bijzondere positie, waardoor ze voor ons tegen speciale tarieven drukken. Ze zien ons werk als een missieproject.”

Nadat Peter en Jasper de Interactieve Bijbel in april 2019 gepresenteerd hadden op een internationale conferentie voor digitale evangelisatie, kregen ze vier weken later bezoek van de directeur van You Version, met driehonderdzestig miljoen downloads een van de grootste providers van Bijbel apps. Hij was speciaal overgekomen uit Amerika en vertelde dat ze al een aantal jaren uitkeken naar iets dergelijks wat de City Bible Foundation ontwikkeld had met de toevoeging dat You Version graag partner wilde worden. Niet veel later meldde Faith Comes By Hearing, een concullega van You Version met maar liefst één miljard downloads, zich met óók de vraag of ze partner konden worden. “En dat allemaal nadat wij het interactieve Johannes Evangelie hadden laten zien met daarbij een presentatie van ons idee voor de Interactieve Bijbel.”, aldus Peter.

Vanuit de visie dat het Nieuwe Testament in elk land op z’n minst in vijfendertig talen gratis of tegen kostprijs verkrijgbaar moet zijn, heeft de City Bible Foundation in 2019 wereldwijd elf dependances opgezet; zeven in Europa, één in Amerika, één in Israël, één in Zuid-Afrika en één in Australië. De gedachtegang erachter is even simpel als doeltreffend. Als bijvoorbeeld een Portugees in Lissabon een Bulgaarse buurman heeft, vindt hij nergens in zijn land het Nieuwe Testament in het Bulgaars. Hij zou het dan al via internet moeten doen, waardoor hij minimaal tien euro plus verzendkosten kwijt is. Via het agentschap van de City Bible Foundation kost het € 1,50 en is het ter plekke verkrijgbaar. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de Interactieve Bijbel.

“Het komt elke keer als vanzelf naar ons toe en het is altijd genoeg”


Foto 6


De kern van de City Bible Foundation bestaat uit zes mensen. Peters drieëndertigjarige zoon Jasper doet het leeuwendeel van het werk, Peter zelf beheert het netwerk, Els regelt alle financiën, er is een secretariële medewerker, een medewerker die de partners onderhoudt en een magazijnmedewerker die alle verzendingen regelt. Daarnaast is er een groep vrijwilligers actief. Jasper en de magazijnmedewerker zijn, op basis van een minimaal loon, de enige betaalde krachten. Omdat beiden een gezin moeten onderhouden, wordt hun salaris aangevuld door een aantal mensen die het op hun hart kregen om hen financieel te ondersteunen.
 
Peter: “Wij hebben in de praktijk geleerd en gezien, dat als je het écht van God verwacht, Hij het zal geven. In februari 2019 hebben we vierenhalfduizend kilometer door Zuid-Afrika gereden met als gevolg dat er twee maanden later een veertig voet container met honderdtwintigduizend City Bibles die kant op ging. En alles was betaald! De ene keer krijgen we geld via een bedrijf en de andere keer via een gefortuneerde particulier. En natuurlijk betalen we zelf ook. Ik wil me er bewust niet mee bezighouden waar het geld vandaan moet komen. We gaan gewoon door en ik word steeds weer getest in mijn vertrouwen op God. Het komt elke keer als vanzelf naar ons toe en het is altijd precies genoeg én perfect getimed. Maar daar hoort ook bij dat wanneer Hij het niet geeft, Hij simpelweg niet wil dat we het doen. Het is Zijn verantwoordelijkheid, niet die van ons. Evangelisatiewerk is alleen mogelijk door Zijn Geest en door Zijn Woord en niet door de mens. De mens is de drager van de Geest en de overhandiger van het Woord, maar niet degene die uiteindelijk de redding bewerkstelligt. Dat doen de Geest van God en het Woord van God. Jesaja 55 vers 11 zegt ´Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.´ (NBG-vertaling, red.) Hoewel ik al tien jaar met pensioen ben, heb ik het drukker dan toen ik huisarts was. En God zegt nog steeds ‘Ga maar door!’. Ik heb er ontzettend veel plezier in en geniet dagelijks van Zijn zegeningen.”

Tot slot benadrukt hij dat het niet om hem en niet om City Bibles gaat, maar om de eer van God. Peter: “Als je écht beseft waarvan je gered bent, ga je op je blote knieën de wereld door!”

www.citybibles.com

Tekst: Leo Singor

Christelijk Ondernemers Netwerk

Jan Piet
Directeur en oprichter

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort

033 - 20 89 006
info@co-netwerk.nl

Lidmaatschap CON

Wil je meer weten over het lidmaatschap van CON? CON is een inspirerend christelijke ondernemersnetwerk en biedt activiteiten aan rondom de thema's Ontmoeten en verbinden, Kennisoverdracht en Zaken doen.

CON is er voor iedere christelijke ondernemer en ondernemend christen.

Hier lees je meer over het CON-lidmaatschap.

Vragen?

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
Tel 033-2089006

info@co-netwerk. nl
© 2020 Christelijk Ondernemers Netwerk  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep