Balans in stress, communicatie en relaties

Klaas Boer houdt zich al ruim dertig jaar bezig met coaching op het gebied van zelfstandig leider- en ondernemerschap en heeft op die manier honderden ondernemers geholpen bij hun ontwikkeling. Sinds drie jaar doet hij dat onder de vlag van Curios Coach, met als specialiteit coaching op het gebied van stress en burn-out.

Zijn hart lag veel meer bij het coachen


Foto 1

Zijn drijfveer daarbij is andere mensen helpen een stapje verder te komen, zoals hij het zelf verwoordt. Het coachen startte rond zijn drieëntwintigste en was niet iets waar hij naar zocht, maar wat hem overkwam. In eerste instantie vroeg hij er geen geld voor en heeft hij het jarenlang naast zijn werk als zelfstandig adviseur in de IT-branche gedaan, wat tot 2016 zijn hoofdberoep was.

Zijn vrouw, die van origine directiesecretaresse is, heeft Klaas jarenlang administratief bijgestaan, wat naar zijn zeggen eigenlijk ver beneden haar niveau was. In 2009 is zij daarom gestart met een secretariaatsdienst en sindsdien regelt Klaas in dat bedrijf onder andere alles op IT-gebied.  

In 2011 begon hij erover na te denken om te stoppen met zijn IT-bedrijf, omdat het werk in die branche er niet gemakkelijker op werd en omdat hij er sowieso steeds minder plezier in kreeg. Zijn hart lag veel meer bij het coachen en hij heeft toen een externe adviseur benaderd die zijn kwaliteiten onder de loep nam en een aantal testen met hem deed. Omdat Klaas zijn klanten automatisch coachte naast zijn IT-werkzaamheden en daar geen geld voor vroeg, maar daar wél heel veel ervaring mee opgedaan had, was het advies om daar betaald mee door te gaan. Samen met zijn vrouw heeft hij toen besloten om eerst nog even verder te gaan met het IT-bedrijf, totdat de secretariaatsdienst stabiel genoeg zou zijn om daar een inkomen voor het gezin uit te kunnen genereren. Vijf jaar geleden waren de resultaten dermate goed dat ze daar van rond konden komen, zodat Klaas met zijn IT-bedrijf kon stoppen. Hij kreeg toen echter een burn-out wat ongeveer anderhalf jaar zou duren.

“Relaties lopen meestal stuk op stress, financiën en gebrek aan communicatie”


Foto 2

In 2016 is hij gestart met Curios Coach. Vanuit zijn eigen ervaring is coaching op het gebied van stress en burn-out zijn specialiteit geworden. Klaas: “Mijn coaching was voorheen voornamelijk gericht op leiderschap en dan heb je het ook over persoonlijk leiderschap, dus ‘hoe ga je om met jezelf’. Als je goed leiding geeft aan jezelf, kun je voorkomen dat je een burn-out krijgt of crisissen op je werk of thuis. Daarvoor moet je een goed zelfbeeld hebben en je leven moet op orde zijn. Je moet ook eens ‘Nee’ durven zeggen en je focussen op je specialiteiten in plaats van dat je van alles aanpakt. De uitdrukking ‘Schoenmaker, blijf je leest’ is hierin een hele belangrijke factor.”

Met zijn coaching helpt hij mensen om zich bewust te worden van de oorzaak van hun stress. Hij benadrukt dat stress per definitie niet ongezond is en dat het bij ons allemaal een onderdeel van ons leven is. Maar het is belangrijk dat je stress kunt handelen en dat je weet waar de grens ligt tussen aanvaardbare stress en stress wat tot een burn-out kan leiden. Daarbij kun je volgens hem best over die grens heen pieken, als je maar uitzicht hebt op een moment dat de stress weer minder wordt. “Dat zijn processen”, aldus Klaas: “en een heldere analyse van iemand van buitenaf helpt daar vaak heel goed bij.”

Hij verzorgt het liefst preventie coaching, onder het motto dat voorkomen beter is dan genezen. In zijn beleving wordt hij daar echter nog veel te weinig voor gevraagd en roept men zijn hulp in als het eigenlijk al te laat is. Klaas: “Het probleem van een preventiefase is, dat je het resultaat niet ziet, maar grote bedrijven zouden, naast ongeluk statistieken ook over een soort stress statistieken moeten beschikken. Helaas wordt daar zelden naar gekeken.”

Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, gezien het probleem van stress en burn-out in onze maatschappij. Klaas ziet in diverse branches het probleem groeien doordat er te weinig mensen werkzaam in zijn, waardoor de druk alleen maar toeneemt en er nog meer mensen uitvallen. Het gevolg is dat er dan een negatieve spiraal ontstaat. Toch is Klaas ervan overtuigd dat het te voorkomen is. Hij is echt begaan met dit probleem, omdat een burn-out negen van de tien keer veroorzaakt wordt door een combinatie van werk en privé. Omdat echtscheidingen hier vaak een gevolg van zijn, is preventie coaching ook hier van groot belang. “Relaties lopen meestal stuk op stress, financiën en gebrek aan communicatie.”, aldus Klaas: “Overkoepelend is het vaak een gebrek aan commitment. Verder vind ik een relatie met God bovenaan staan, maar daar zijn veel getrouwde koppels helaas niet op aanspreekbaar. Maar met die andere drie pijlers kun je in elk huwelijk een helpende hand bieden.”

Hij gaat dieper in op de combinatie van werk en privé: “Als er stress op het werk is, heeft dat thuis invloed en andersom. En als er op beide plekken stress is, wordt het heel ingewikkeld om je innerlijke rust vast te houden. Als er bijvoorbeeld op je werk teveel van je geëist wordt, waardoor je elke dag te laat thuiskomt, is de kans groot dat je gezeur krijgt met je vrouw en je kinderen. Dan wordt er opeens via de hond naar je gecommuniceerd: ‘Nou, baasje is weer te laat hè!’ Dat is een ongezonde spanning. Wat ik doe, is mensen helpen om spanningen en stressfactoren te herkennen. Vervolgens zoek ik samen met hen naar mogelijkheden om dat te verminderen. En soms is dat heel eenvoudig. Als je het maar op tijd herkent en erkent!”

Als er escalaties zijn waarbij de één de ander verlaat, dan wordt het volgens Klaas lastiger om het huwelijk te redden. Maar als dat nog niet aan de orde is, ziet hij absoluut kansen waarbij het in zijn ogen wel belangrijk is dat het vertrouwen nog niet beschadigd is en er wederzijds een wil is om te vergeven en om begrip voor de ander op te brengen.

Ons leven hangt aan elkaar van situaties die beïnvloed worden door ontelbare beslissingen die we dagelijks bewust én onbewust nemen. Volgens Klaas is het qua stress de kunst om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Hij schetst een situatie waarin een man thuiskomt uit zijn werk en een half uurtje nodig heeft om te acclimatiseren. Als zijn vrouw daar geen rekening mee houdt en direct haar hele dag met hem gaat delen, is de kans groot dat het niet allemaal tot hem doordringt. Als zij er dan onder het eten achter komt dat hij bepaalde dingen niet echt gehoord heeft, kan dat bij haar tot irritaties leiden. De juiste beslissing is dan dat ze samen afspreken dat zij hem eerst dat half uurtje gunt voordat ze de dag bespreken. Zo kun je diverse voorbeelden bedenken waarbij goede afspraken een heleboel frustraties en stress voorkomen binnen een relatie.

De zevende dag in het Scheppingsverhaal is ons beste voorbeeld


Foto 3

Klaas: “En zo moet een werkgever met een gigantische werkdruk ook de juiste beslissingen nemen en zich goed realiseren dat hij dat niet altijd op de schouders van de werknemers kan leggen. Ik werd dit jaar geroepen bij een groot technisch bedrijf waar het heel goed gaat en waar men veel opdrachten binnenhaalt. Het ziet er economisch heel gezond uit, maar omdat er te weinig personeel is om alles uit te voeren, staat iedereen onder zware druk om al die opdrachten verwerkt te krijgen. Dat is dus juist een ongezonde situatie, en als dat niet verandert, kun je erop wachten dat de boel gaat klappen en er mensen met een burn-out thuis komen te zitten. Die mensen zijn niet zomaar weer terug op de werkvloer en dat kost die werkgever dan kapitalen. En omdat er al te weinig personeel is, gaat de werkdruk bij diegenen die het volhouden alleen maar omhoog, waardoor het probleem nog groter wordt en er een soort negatief domino-effect ontstaat.”

Omdat Klaas in het verleden met zijn werk uitsluitend op bedrijven en ondernemers gericht was, maar nu ook voorbeelden uit de privésfeer aanhaalt, vraag ik hem naar zijn specifieke doelgroep, waarop hij antwoordt: “Ik focus me wel op leiderschap, maar dat betreft niet uitsluitend ondernemers. Je kunt ook denken aan management, directie, raad van bestuur, et cetera. Vanuit mijn jarenlange ervaring kan ik met leiders op een bepaalde manier heel goed communiceren. Dan heb je het onder andere over strategische keuzes die belangrijk zijn om alles, zowel zakelijk als privé, goed te laten verlopen. Mijn filosofie daarbij is dat wanneer ik een leider kan helpen om zijn gedrag positief te veranderen waardoor hij meer rekening houdt met de mensen om zich heen, zowel qua zijn medewerkers als qua zijn gezin, het in alle gelederen doorwerkt. Naast zijn eigen gezin houdt hij automatisch ook rekening met de gezinnen van zijn medewerkers doordat hij met henzelf rekening houdt, maar de kans is ook groot dat hij door zijn eigen verandering bij die medewerkers zelf een gedragsverandering teweeg brengt. Het gebeurt ook dat ik dan gevraagd wordt om dezelfde vaardigheid aan de medewerkers te leren. En daar kom ik dan dus automatisch ook de combinatie met privé tegen. En puur zakelijk gezien: als ik een directeur kan leren om beter zijn bedrijf te managen, gaat het met de mensen in zijn bedrijf ook beter wat weer een positieve invloed heeft op het financiële resultaat. Want als iedereen er met plezier werkt, heb je een leuk bedrijf. Dat ga je overal in terug zien en dat straalt het hele bedrijf dan ook weer uit naar de klanten.”

Een belangrijke factor in dit alles is rust en balans. Als je op tijd je rust neemt en alles qua werk en privé in balans is, is de kans op een burn-out uitermate klein. Dat brengt ons gesprek automatisch op de zevende dag in het Scheppingsverhaal. We zijn het erover eens dat God die dag niet alleen ingesteld heeft ter ere van Hem, maar ook voor de (geestelijke) gezondheid van de mens. Klaas merkt terecht op dat we daarmee het beste voorbeeld hebben wat we maar kunnen krijgen. God rustte die dag Zelf uit en omdat wij naar Zijn beeld geschapen zijn, is dat dus ook voor ons zo bedoeld. Hij benadrukt dat één rustdag in de week een absoluut vereiste is om alles in balans te houden en daarnaast is het belangrijk om op alle doordeweekse dagen ook de nodige rustmomenten in te lassen. En als we een gezin hebben, concentreren we ons wat hem betreft tijdens al die rustmomenten zoveel mogelijk daarop.

“Als zij dezelfde ring uitkiest, weet ik dat het van U is”


Foto 4

De beste basis voor een relatie tussen man en vrouw is in zijn ogen een relatie waarbij God betrokken is in de vorm van het drievoudig koord én waarin Hij voor beiden op de eerste plaats staat; boven de partner. Hij is zelf al ruim vijfentwintig jaar gelukkig getrouwd en vertelt hoe zijn huwelijk tot stand gekomen is: “Toen we ongeveer een maand bij elkaar waren, vroeg ik aan God: ‘Heer, is dit mijn vrouw, of niet?’ Op dat moment woonde zij in Zuid-Limburg en ik in Delfzijl en ik maakte de praktische overweging dat ik die afstand niet zag zitten als zij niet de ware was. Ik ging naar een juwelier en bekeek daar de trouwringen. Er waren een paar honderd ringen en toen ik mijn keuze gemaakt had, zei ik tegen de juwelier dat ik terug zou komen met mijn vriendin. Tegen God zei ik: ‘Als zij dezelfde ring uitkiest, weet ik dat het van U is.’ En het was de eerste ring die ze uitkoos! Ik geef dit voorbeeld natuurlijk niet als standaard tip, maar wil er wel mee duidelijk maken dat het ’t beste is als je je relatie samen met de Heer start. En Hij laat je wel zien of zij je vrouw is, en andersom of hij je man is. Daar kun je gewoon voor bidden. Wij hebben het altijd goed gehad, maar natuurlijk hebben we ook wel eens een meningsverschil en soms kan dat hoog oplopen, maar ik heb er nooit aan getwijfeld of zij mijn vrouw is. En dat geeft een diepe innerlijke rust in je relatie; wat er ook gebeurt.”

“Als je christen zijn je best bewaarde geheim is, doe je iets niet goed”


Foto 5

Op mijn vraag of hij contact houdt met zijn cliënten als de sessies beëindigd zijn, antwoordt Klaas: “Dat laat ik voor honderd procent van henzelf afhangen. Laat ik het zo zeggen: God brengt de mensen op mijn pad en ik geloof niet dat ik daar zelf achteraan moet. Wat ik met Curios Coach doe, mag af en toe best wel eens naar buiten komen en daarom zit jij hier nu ook. Maar ik hoef niet persé vooraan in het verhaal. Die plaats is voor God, want ik ben van Hem afhankelijk. Ik ben geen evangelist, maar Hij heeft wel een plek in alle gesprekken die ik voer. Mijn doelgroep bestaat niet uitsluitend uit christenen, maar iedereen die mij langer dan een uur kent, weet wél dat ik een christen ben. En hoe de mensen dat oppakken, laat ik aan God over. Zo stond ik er met mijn IT-bedrijf al in. Ik heb meegemaakt dat iemand er na vijftien jaar op terugkwam in de trant van: ‘Jij gelooft hè Klaas? Ik wil het er toch een keer met je over hebben’. Weet je, als je christen zijn je best bewaarde geheim is, doe je iets niet goed. Door er open over te zijn, plant je een zaadje en maak je mensen nieuwsgierig.”

Klaas werd een keer gebeld vanuit een bedrijf met de mededeling dat er onder het personeel iemand rondliep met zelfmoordgedachten en dat ze de tip hadden gekregen om hem in te schakelen. Het was serieus, want de man in kwestie had er al twee pogingen op zitten. Omdat Klaas hier nou niet bepaald dagelijks mee te maken heeft, is hij eerst gaan bidden met de vraag wat hij moest doen. God gaf hem te kennen dat hij hulp moest bieden, dus hij nodigde de man en zijn leidinggevende uit voor een gesprek. De man stortte zijn hart uit bij Klaas en het was duidelijk dat hij geen uitweg meer zag in al zijn problemen. Op een gegeven moment zei hij dat hij rookte, maar niet op de shabbat. Toen Klaas daar dieper op in ging, bleek hij Joods te zijn. Aan het einde van het gesprek zei Klaas tegen de man dat hij van tevoren had gebeden en dat God hem duidelijk had gemaakt dat hij hem moest helpen. Daarna vroeg Klaas of hij het consult mocht beëindigen in gebed, met de mededeling dat hijzelf in Jezus Christus gelooft, zijnde onze Verlosser, maar dat ze beiden wel dezelfde Vader God hebben. Dat was goed en Klaas bad voor hem waarbij hij niet schroomde om dat in Jezus’ Naam te doen. De volgende dag belde zijn manager Klaas op met de mededeling dat de man helemaal tot rust gekomen was. Omdat het nog maar een dag later was, vroeg Klaas of ze hem op de hoogte wilde blijven houden. In de maanden daarop heeft Klaas nog een aantal keren contact gehad, zowel met de manager als met de directeur, waarbij hij steeds te horen kreeg dat het heel goed ging en dat hij duidelijk positief veranderd was. Klaas benadrukt dat hij alleen maar de pijpleiding was en dat God de man in zijn hart heeft aangeraakt en hem genezing heeft geschonken.

“God heeft mij nog nooit teleurgesteld!”


Foto 6

Hoewel Klaas zich focust op leidinggevenden, laat bovenstaand voorbeeld zien dat iedereen welkom is bij hem. Hij werkt daarin heel simpel door God te vragen om de mensen, die hem nodig hebben, op zijn pad te sturen. Qua zijn verdiensten legt hij het ook in Gods hand. Hij hanteert geen vast tarief, maar laat de mensen hem betalen wat ze het waard vinden, onder het motto dat God altijd voorziet. “Mijn beloning ligt in het feit dat ik dit werk mag doen”, aldus Klaas: “en ik wil dat mijn cliënten mij betalen, omdat ze het mij willen geven en niet omdat ik het aan ze vraag. Ik kan dit doen, omdat ik echt geleerd heb om volledig op God te vertrouwen. Mijn vrouw en ik hebben heus wel momenten gehad dat de vriezer zo goed als leeg was, maar we hebben in ons leven geen dag zonder eten gezeten. God heeft mij nog nooit teleurgesteld!”

Hij voegt daar direct aan toe dat dat niet wil zeggen dat zijn wensen altijd uitgekomen zijn, omdat God nou eenmaal niet alles geeft wat wij vragen. En dat is volgens hem maar goed ook, want Hij weet veel beter wat wij nodig hebben dan wijzelf.

www.curios.coach

Tekst: Leo Singor

Christelijk Ondernemers Netwerk

Jan Piet
Directeur en oprichter

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort

033 - 20 89 006
info@co-netwerk.nl

Lidmaatschap CON

Wil je meer weten over het lidmaatschap van CON? CON is een inspirerend christelijke ondernemersnetwerk en biedt activiteiten aan rondom de thema's Ontmoeten en verbinden, Kennisoverdracht en Zaken doen.

CON is er voor iedere christelijke ondernemer en ondernemend christen.

Hier lees je meer over het CON-lidmaatschap.

Vragen?

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
Tel 033-2089006

info@co-netwerk. nl
© 2020 Christelijk Ondernemers Netwerk  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep