• home
  • Artikelen
  • Een betrokken ondernemer met oog voor kwaliteit van leven

Een betrokken ondernemer met oog voor kwaliteit van leven

OAMKB is een landelijk dekkend netwerk van bedrijfsadviseurs, accountants AA en RA, administrateurs en fiscalisten die ieder in hun eigen regio op franchisebasis administratieve diensten verlenen. De organisatie wil naast de standaard formule van online financiële dienstverlening, een verschil maken door de persoonlijke aanpak per regio. Thomas de Jong is de innovatieve ondernemer achter OAMKB Fryslân. Hij neemt graag de zorgen van de administratieve verplichten weg en geeft daarbij naast financieel inzicht, in nauwe samenwerking met de ondernemer, ook richting aan het bedrijf. Hij houdt niet van de welbekende ‘uurtje-factuurtje’ mentaliteit. Wanneer zijn klanten zien dat ze geld besparen en de prognose voor de toekomst beter is dan ooit tevoren, is dat voor hem de beste reclame die hij zich kan wensen. Hij werkt liever met cliënten dan voor cliënten.

“Hoe de organisatie werkt, past helemaal bij mijn visie”


Hoe de organisatie werkt, past helemaal bij mijn visie

OAMKB staat voor Online Administratie Midden Klein Bedrijf en Pascale Petiet is de oprichtster. Van januari 1991 tot en met december 2005 was zij zelfstandig ondernemer met Holland Accounting Services en in januari 2006 heeft ze OAMKB opgestart. Anno 2019 zijn er zesenzeventig vestigingen in het land.

Thomas is vierenveertig jaar jong en heeft, voordat hij in 2018 met OAMKB Fryslân startte, vanaf 1999 bij diverse accountantskantoren als assistent accountant gewerkt. Dat was zijn functie op papier, maar in de praktijk was hij eigenlijk gewoon accountant. Zelf noemt hij het relatiebeheerder. Naast zijn werk heeft hij op HBO niveau een opleiding voor SPD Bedrijfsadministratie gevolgd. De reden om na zijn veertigste alsnog de sprong in het diepe van het zelfstandig ondernemerschap te wagen heeft alles te maken met zijn werkervaring gedurende die negentien jaar. Thomas: “Ik heb verschillende werkgevers gehad en liep steeds weer tegen het feit aan dat ik vernieuwend wilde werken door via automatisering meer tijd over te houden voor klantencontact, wat niet paste binnen de urenfabriek die accountancy heet. Want te veel contact met de klanten kost geld, omdat dat niet gefactureerd kan worden. Verder ben je met het realiseren van de automatisering bij een nieuwe klant zomaar een dag kwijt voordat je dat optimaal hebt. Als daar dan een uurtarief van tachtig euro tegenover staat, heeft de gemiddelde ondernemer dat er niet voor over. En terecht! Maar wanneer je dat kosteloos voor de klant wilt doen, verdien je dat vanzelf weer terug. Door de automatisering bespaar je elke dag namelijk minimaal vijf tot tien minuten en dan gaat dat snel. Mijn gedachtegoed past wel helemaal binnen de OAMKB-stijl. Hier werken we met vaste maandtarieven waarvoor we alle inspanningen voor de klant verrichten. De realisatie van automatisering zit daar dus bij inbegrepen en we hanteren juist een scherp tarief doordát er geautomatiseerd wordt.”

Het ging Thomas steeds meer tegenstaan om te werken in een urenfabriek. Verder heeft zijn vrouw ook een baan en hebben ze pleegkinderen, waardoor ze samen een bepaalde flexibiliteit nodig hebben in verband met bezoeken van de biologische ouders en contacten met de voogd et cetera. Deze samenloop van omstandigheden brachten hem ertoe om OAMKB Fryslân op te starten. “Ik ging via internet op onderzoek uit en kwam toen bij OAMKB terecht.”, aldus Thomas: “En hoe de organisatie werkt, past helemaal bij mijn visie. En je er staat er niet alleen voor. Zo krijgen we steeds cursussen, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de branche. Daarnaast werken we onderling ook veel samen. Ik heb bijvoorbeeld een collega in Amsterdam waar ik de jaarrekeningen voor doe. Hij is bedrijfsadviseur, maar heeft daar geen ervaring in. En als ik een financieringsaanvraag heb, ga ik naar Jos Kramer van OAMKB Veenendaal – Ede, omdat hij daar weer in gespecialiseerd is. Zo versterken we elkaar en onderling verrekenen we dat weer. Verder hebben we regelmatig een soort van teambuildingsdagen waar we ’s morgens een presentatie krijgen over hoe alles landelijk reilt en zeilt, waarna er vervolgens een bepaald thema uitgediept wordt. Daarnaast gaan we één keer per jaar met alle franchisenemers drie dagen naar het buitenland. Dan kom je elkaar in een hele andere setting tegen waar weer hele waardevolle contacten uit voortkomen.”

“Het gaat erom dat je met je leven doet wat je ermee wilt”


Het gaat erom dat je met je leven doet wat je ermee wilt

Door de automatisering houdt Thomas meer tijd over voor de klant. Ik ben benieuwd hoe hij dat invult en wat hij anders doet dan destijds toen hij in de urenfabriek vast zat in een bepaald stramien. “Ik vind soms informatie, bijvoorbeeld het feit dat men vanuit de politiek wil dat ZZP’ers zich verplicht laten verzekeren, waarvan ik dan weet dat bepaalde klanten van mij daar wat aan hebben.”, aldus Thomas: “Die benader ik dan actief met de boodschap dat ze daar rekening mee moeten houden. Je adviseert dan niet alleen op de vraag van de klant, maar ook op de actualiteiten waar je tegenaan loopt, omdat je daar meer tijd voor hebt.”

Daarnaast maakt Thomas bij klanten prognoses, door datgene wat ze van plan zijn te gaan doen te vertalen in cijfers. Doordat de administratie alle dagen bijgehouden wordt, kunnen de mensen van OAMKB ook heel gemakkelijk monitoren en daardoor kijken waardoor het komt dat bepaalde doelstellingen niet gehaald worden. Er wordt veel meer omheen gedaan dan alleen maar kaal met de cijfertjes bezig zijn. Thomas: “Alleen maar die cijfertjes in orde maken, noemen we binnen OAMKB een ‘Jaar Te Laat Rekening’. Wat moet je met de feiten van een jaar geleden? Dat is een voldongen feit! Als je het als ondernemer een jaar achteraf ziet, kun je het voor dat jaar niet meer goedmaken. Terwijl je je bedrijfsvoering misschien wel had moeten aanpassen om meer winst te maken; of misschien zelfs wel minder, zodat je automatisch een dag overhoudt om er voor de kinderen te zijn.”

Bij OAMKB werkt men duidelijk veel omvattender. Bij kwaliteit denkt men ook letterlijk aan kwaliteit van leven enzovoort. Als je zekerheid hebt qua cijfers, kun je ermee doen wat je wilt en dat hoeft niet altijd ‘veel, meer en meest’ te zijn. Thomas merkt in deze terecht op dat het meer nooit vol is.

We zijn het erover eens dat dit mooi aansluit bij de jongere generatie die veel meer bezig is met kwaliteit van leven en veel minder met uitsluitend geld verdienen. Ze vinden het plezier op hun werk minstens zo belangrijk als het salarisstrookje. Thomas kijkt zelf ook naar de kwaliteit van leven, door één dag in de week te besteden aan zijn pleegkinderen. “Door kosten weg te strepen die je niet echt nodig hebt, heb je in principe ook minder omzet nodig.”, aldus Thomas: “In de ratrace draait alles om groei en meer omzet. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je je brood verdient en dat je met je leven doet wat je ermee wilt.”

Jammer dat er in christelijk Nederland zo in hokjes gedacht wordt


Jammer dat er in christelijk Nederland zo in hokjes gedacht wordt

Thomas is gereformeerd opgevoed en ging altijd naar de kerk die tegenwoordig tot de PKN behoort. Op zijn vijfentwintigste ging hij samenwonen met een vrouw die niets met het geloof had. Het gevolg was dat hijzelf zo’n tien jaar niet meer naar de kerk ging, maar hij is gedurende die tijd wel altijd gelovig gebleven. De relatie hield geen stand en zijn partner besloot op een gegeven moment om ermee te stoppen. Het was een heftige periode waarin Thomas veel nagedacht heeft. Hij was zichzelf min of meer kwijtgeraakt in deze relatie, waardoor hij op zoek ging naar zijn eigen ik en naar de zin van het bestaan. Zo kwam hij weer terug bij zijn roots en besloot hij ook om weer naar de kerk te gaan. Vanuit die situatie heeft hij op een gegeven moment zijn vrouw leren kennen, voor wie het geloof ook een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven.

Hij vindt het jammer dat er over het algemeen in christelijk Nederland zo in hokjes gedacht wordt en zou graag zien dat we niet zozeer op de verschillen letten, maar dat we meer kijken naar wat we van elkaar kunnen leren. Thomas: “Ik snap best dat er verschillende smaken zijn. De één vindt orgelspel mooi en de ander houdt veel meer van Opwekking en een band op het podium. Maar uiteindelijk geloven we allemaal hetzelfde. Helaas maken we vaak te veel onderscheid. Ik ken voorbeelden van ouders die het jammer vinden dat hun kinderen naar een  gemeente van een andere stroming gaan, terwijl ze in mijn ogen zouden moeten juichen vanwege het feit dat hun kinderen überhaupt naar een kerk gaan.”

Thomas vraagt God regelmatig of Hij hem wil leiden in zijn werk, zeker wanneer er moeilijke kwesties aan de orde zijn, en hij ervaart Zijn leiding ook. Hij dringt zijn geloof niet op aan zijn klanten, maar doet er ook niet geheimzinnig over. Hij heeft een klant die hem in het begin spontaan vroeg naar welke kerk hij gaat, terwijl hij hem nog niets verteld had over zijn geloof. Zelf vindt hij dat eigenlijk de mooiste getuigenissen; als mensen het op een of andere manier aan hem zien. Met deze klant heeft hij ook met zekere regelmaat gesprekken over het geloof, omdat de man best wel nieuwsgierig is. Maar in dat soort gesprekken gaat Thomas uit van het motto ‘Ik getuig en God moet overtuigen’. Thomas: “Wij kunnen het verhaal vertellen, maar hoe dat uitwerkt in iemands hart, is de taak van de Heilige Geest. En dat werkt bij iedereen weer anders.”

“Als het warm weer is, ga je elke avond even met een gieter je tuin in”


Als het warm weer is, ga je elke avond even met een gieter je tuin in

Thomas is op gemeenteniveau politiek actief in de ChristenUnie. Op mijn vraag wat hij precies doet, antwoordt hij: “We hebben twee fractieleden die in de Raad zitten, maar de voorbereidingen doen we met z’n zessen. Met de andere drie vorm ik de schaduwfractie die niet zozeer op de voorgrond treedt, maar wel meedenkt en input geeft.”

Hij is ook aangesloten bij CBMC Nederland, een onderdeel van het wereldwijd opererende CBMC International. De initialen staan voor Christian Business Men’s Connection. De organisatie is in 1930 in de Verenigde Staten, in Chicago, begonnen met een groep christelijke zakenmensen die een christelijke verbinding tussen bedrijven wilden realiseren. In de loop der jaren verspreidde het werk van CBMC zich over de hele wereld en tegenwoordig is de organisatie dan ook, met bedieningsteams in meer dan tachtig landen, op alle zes de continenten te vinden. De missie is om, zowel nationaal als regionaal, CBMC teams op te zetten en te versterken om op die manier effectief te zijn bij de presentatie van het evangelie van Jezus Christus aan andere ondernemers. Thomas: “Ik zit, samen met zo’n tien ondernemers, in een regiogroep. Er wordt elke maand een mail met een bepaald onderwerp verstuurd en als we dan bij elkaar komen, diepen we dat gezamenlijk uit. Daarna gaan we eten en hebben we het over andere zaken, zoals het bedrijf of privégebeurtenissen. En we eindigen sowieso altijd in gebed met elkaar.”

Verder is hij actief in het Christelijk Ondernemers Netwerk en in die hoedanigheid probeert hij met een aantal andere ondernemers in het noorden van het land een netwerk op te bouwen. De insteek is dat de betrokken ondernemers elkaar versterken op geloofsgebied en zakelijk profijt hebben van elkaar. Op geloofsgebied komen bijvoorbeeld vragen naar voren als ‘Hoe ga je met je personeel om?’ “Want je mag hopen dat een christelijke ondernemer dat toch net iets anders doet”, aldus Thomas. De aangesloten ondernemers komen onder andere bij elkaar tijdens een lunch en er is dan een programma waarin voor elke ondernemer ook gelegenheid is om voor de groep een presentatie te geven over het eigen bedrijf.

Qua het geloof komt Thomas aan het einde van het interview nog een keer terug op zijn bedrijf: “We zijn hier op aarde om als goede rentmeesters op alles te passen. Als het warm weer is, ga je elke avond even met een gieter je tuin in. Dat moet je met je financiën ook doen, zodat iedereen krijgt wat die hoort te krijgen en je er zelf ook geen zorgen om hebt. Daar wil ik mijn klanten graag bij helpen.”

www.oamkbfryslan.nl

Tekst: Leo Singor

Christelijk Ondernemers Netwerk

Jan Piet
Directeur en oprichter

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort

033 - 20 89 006
info@co-netwerk.nl

Lidmaatschap CON

Wil je meer weten over het lidmaatschap van CON? CON is een inspirerend christelijke ondernemersnetwerk en biedt activiteiten aan rondom de thema's Ontmoeten en verbinden, Kennisoverdracht en Zaken doen.

CON is er voor iedere christelijke ondernemer en ondernemend christen.

Hier lees je meer over het CON-lidmaatschap.

Vragen?

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
Tel 033-2089006

info@co-netwerk. nl
© 2020 Christelijk Ondernemers Netwerk  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep