Verwachting, hoop en toekomst

Marion van Olffen is, vanuit haar passie om mensen verder te helpen en net even dat zetje te geven wat ze nodig hebben, in februari 2018 gestart met Arissa Coaching. Haar visie is dat alles wat we meemaken niet voor niets is, maar dat het soms wél kan voelen alsof je middenin een storm zit en je bijna omver geblazen wordt. Hoewel deze stormen ons over het algemeen uiteindelijk sterker maken, kan het leven middenin zo’n storm lijken op een puzzel die we niet kunnen overzien. Marion zorgt er samen met haar cliënt voor dat de puzzelstukjes weer op hun plek vallen, waardoor die ontdekt wat zijn of haar plaats in het geheel is en waar zijn of haar kracht ligt. Ze geeft inzicht in iemands persoonlijke situatie en helpt bij het aanpakken van eventuele blokkades en begeleidt zo mensen in het hervinden van zichzelf. Marion is gecertificeerd via de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).

Een betere toekomst


Foto 1A


Haar man, Jeroen van Olffen, is voorganger van de Protestantse Gemeente Menaldum. We hebben op een mooie dinsdagochtend in mei een afspraak in de pastorie waarin ze wonen. Dat is voor mij absoluut geen straf, want ik heb negen jaar in Menaldum gewoond en vind het nog steeds een van de mooiere dorpen van Friesland. We settelen ons aan de gezellige eettafel en onder het genot van een lekker kopje koffie beginnen we het interview met de betekenis van de naam van haar coaching praktijk.

Marion: “Arissa komt uit het Hebreeuws en is eigenlijk een zelfstandig naamwoord: ‘de arissa’. En dat betekent ‘de verloving’, wat staat voor de periode dat een bruid en een bruidegom aan elkaar beloofd zijn tot aan de datum van de trouwdag. Het is de periode van opwindende verwachting, van hoop en van toekomst. Ik vind het een hele mooie symboliek voor wat ik aan het doen ben als coach, want ik bied de mensen ook een betere toekomst. Vanaf het moment dat men bij mij binnenkomt tot aan de dag dat het traject beëindigd wordt, bevinden we ons in de arissa. Daarnaast heeft het ook een betekenis vanuit mijn geloof. Voor de gemiddelde Jood moet Jezus nog komen, en vanuit het Jodendom staat de Arissa ook voor die periode van hoop en verwachting waarin ze nu verkeren. Maar ik geef daar mijn eigen draai aan en zie het als dezelfde periode, maar dan tot aan Zijn wederkomst.”

Schrijnende zaken zoals eerwraak en uithuwelijking


Foto 2


Marion is in februari 2018 gestart met Arissa Coaching. Daarvoor was ze veertien jaar lang docent op een Mbo Opleiding Helpende zorg en welzijn van ROC Friese Poort in Leeuwarden. “Dat was ontzettend leuk om te doen”, aldus Marion: “waarbij ik mijn mentorschap de mooiste taak vond. Dat was echt dankbaar werk! Ik was elk jaar mentor van een klas met minimaal twintig personen en had dan allerlei gesprekken met de leerlingen die niet alleen over de opleiding gingen, maar ook over het totaalplaatje in hun leven, zoals de thuissituatie et cetera. Ze hadden de meest uiteenlopende problemen en omdat er ook veel moslima’s op school zaten, kwamen daar ook schrijnende zaken aan bod zoals eerwraak en uithuwelijking. Het is een tweejarige opleiding met voornamelijk meisjes. Ze komen vaak onzeker binnen en na twee jaar verlaten ze de opleiding als jongvolwassen vrouwen die stevig in de schoenen staan, met de schouders naar achteren. Het geeft een kick dat je daar als mentor aan mee hebt mogen werken.”

Het onderwijssysteem veranderde op een gegeven moment richting competentiegericht leren en werken. Een competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten, waarbij adequaat handelen centraal staat. Door deze verandering in het onderwijs vond Marion haar baan als docent niet zo leuk meer, omdat het minder ging om kennisoverdracht en veel meer om begeleiding tijdens het verwerven van allerlei competenties op het gebied van communicatie, gezondheidszorg en vaardigheden aan het bed, zoals iemand kunnen wassen die bedlegerig is. Marion: “Er werd steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen gevraagd en als docent zat je erbij om ze te helpen als ze even vastliepen. Dat was niet meer het kennis overdragen van vroeger, terwijl ik dát juist heel erg leuk vind om te doen. Ik heb veel kennis wat ik graag wilde delen met de leerlingen, zodat zij dat weer in de praktijk konden toepassen.”

Myalgische Encefalomyelitis


Foto 3


Toen kwam er een keerpunt in haar leven doordat ze chronisch ziek werd, wat uiteindelijk tot haar ontslag leidde. Ze bleek Myalgische Encefalomyelitis (ME) te hebben, ook wel bekend als het Chronische-vermoeidheidssyndroom. ME veroorzaakt ontstekingen in de hersenen en in de spieren en zorgt voor een continue vermoeidheid en andere chronische klachten, waaronder vaak pijnen.

“Het is een behoorlijk pittige aandoening.”, aldus Marion: “Ik slaap heel slecht. Als ik ’s morgens wakker word, ben ik net zo moe als de avond ervoor. Verder heb ik te maken met allerlei neurologische aandoeningen en cognitieve problemen. Er zijn heel veel dingen die erbij komen en dat maakt dat het een behoorlijk complexe aandoening is.”

Neurologische aandoeningen hebben betrekking op de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Cognitief is een veelomvattend begrip. Het duidt in de psychologie het vermogen aan om kennis op te nemen en te verwerken en heeft als zodanig betrekking op zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie. (red.)

Op mijn vraag of het onomkeerbaar is, antwoordt Marion: “Tot nu toe is het nog niet te genezen. In Nederland is men er pas sinds kort achter dat het niet ‘tussen de oren zit’ en is het officieel erkend als een ziekte. Want dat werd altijd gedacht: zo van ‘Stel je niet aan en zet je er maar overheen’. Maar nu wordt er vanuit de politiek eindelijk gekeken naar mogelijkheden om onderzoek te gaan doen naar de ziekte ME. Voorlopig is het echter nog ongeneeslijk. Ik heb eigenlijk continu pijn en hoe vermoeider ik ben, hoe meer pijn ik heb. Daar heb ik medicatie voor, maar dat haalt alleen de scherpe kantjes eraf; het haalt niet alles weg.”

Door de ziekte kon Marion het vak van leerkracht simpelweg niet meer uitoefenen, wat nog eens versterkt werd door de verandering naar het competentiegerichte systeem. Ze noemt als voorbeeld de computerruimte waar ze constant van de ene leerling naar de andere liep, wat voor haar fysiek een onmogelijkheid werd. In eerste instantie heeft ze vanuit een re-integratietraject wel geprobeerd om elders aan het werk te komen. Zo heeft ze een jaar lang bij de ING op de postkamer gewerkt, maar had ze zoiets van ‘Ik kan toch wel wat meer dan envelopjes vullen!’. Ze liep al langer met de droom van een eigen coaching praktijk en besefte op een gegeven moment dat dat juist de oplossing was, omdat ze als zelfstandig ondernemer haar eigen tempo en haar eigen agenda kan bepalen. Zo kan ze haar beste uren op een dag gebruiken om toch te kunnen werken; en dat is over het algemeen ’s morgens. Ze heeft daarbij geleerd om haar energie te verdelen over de hele dag, zodat ze naar eigen zeggen ’s avonds ook nog een stukje overhoudt. Marion: “Ik maak verder heel bewust keuzes in de trant van ‘Wat doe ik wel en wat doe ik niet’, ‘Ga ik wel naar die verjaardag, of ga ik niet naar die verjaardag’. Want dan zijn er vaak veel mensen en iedereen praat met elkaar. Ik kan dan geen gesprekken volgen, maar krijg wel al die prikkels binnen. En dat is ontzettend vermoeiend! En zeker als ik de dag erna een afspraak heb, dan ga ik niet.”

Mee stromen met de levensstroom


Foto 4

Het idee om Arissa Coaching op te starten, kwam niet zomaar uit de lucht vallen en is al ontstaan toen Marion nog werkzaam was in het onderwijs en zo genoot van het mentorschap. Ze heeft toen een cursus gevolgd aan de  Academie voor Coaching en Counseling om zo haar gesprekstechnieken te verbeteren en nog meer vaardigheden te krijgen qua begeleiding en hulp richting haar leerlingen. “Ik bedacht me dat een eigen praktijk wel heel leuk zou zijn.”, aldus Marion: “En toen door mijn ME de mogelijkheid om les te geven stopte, kwam ik tot de conclusie dat ik nu wél de mogelijkheid had om datgene te doen wat ik eigenlijk al jaren wilde.”

Ze heeft toen, na haar werk bij de ING, een opleiding in effortless coaching gevolgd, wat de basis is geworden van haar coaching praktijk. Naar eigen zeggen heeft het haar heel veel gebracht en heeft ze er ontzettend veel van geleerd; vooral van de oefeningen die ze regelmatig met haar vierentwintig medecursisten moest doen. Maar omdat ze soms tijdens die oefensessies bizarre situaties meemaakte waarbij er dingen naar boven kwamen die je niet kunt weten, maar die wel in het onderbewustzijn van iemand zitten, heeft ze er in eerste instantie mee geworsteld en zichzelf afgevraagd of ze hier vanuit haar geloof mee door moest gaan.

Effortless coaching is gebaseerd op het stellen van de juiste vragen en Jeroen gaf de uitkomst door de bijbel aan te halen met de opmerking dat iemand voornamelijk genezen werd doordat Jezus sprak en niet doordat Hij fysiek iets deed om een genezing te bewerkstelligen. Hoewel zij meer stuurt en in haar geval de cliënt degene is die spreekt, heeft deze kijk op de zaak haar wel geholpen en besloot ze ermee door te gaan. Vervolgens is ze lectuur gaan lezen van Jan Bommerez die propageert om minder te moeten en meer te verkeren in de flow-staat, wat volgens hem onze natuurlijke staat is en wat je goed kunt zien bij kinderen. Het is een manier van leven waarbij je jezelf helemaal overgeeft aan wat je doet, waarin je constant loslaat en daarom moeiteloos mee kunt stromen met de levensstroom. Hij haalt, naast citaten van bijvoorbeeld Lao-Tse en Gandhi, allerlei citaten van Jezus uit de bijbel aan. Daar waar Jezus in Mattheüs 6, vers 25 tot 32 zegt dat we ons geen zorgen moeten maken, legt Bommerez uit dat we in het nu moeten leven en moeten genieten van het moment. Toen wist Marion dat het goed was om hiermee door te gaan.

De kracht van effortless coaching


Foto 5


Ze legt uit wat effortless coaching inhoudt: “Er wordt gewerkt vanuit het onderbewustzijn van de mens waar heel veel opgeslagen ligt, maar het heeft totaal niets te maken met hypnose en dergelijke. Tijdens de sessie blijft de cliënt zich dan ook bewust van alles wat zich in de directe omgeving afspeelt. De techniek is gebaseerd op een bepaalde manier van vragen stellen. In feite begin ik heel simpel. Bijvoorbeeld: ‘Wat is de eerste film die in je opkomt die je onlangs gezien hebt, welke scene springt eruit en welk detail in die scene viel je op?’ Dan ben ik vervolgens benieuwd wat iemand daarbij voelt; welke emoties er omhoog komen. En dan kom je als vanzelf bij onbewuste herinneringen uit, omdat het onderbewustzijn iets pakt waar je normaliter eigenlijk niet over nadenkt. Het lijkt in feite heel veel op EMDR wat door psychologen ook vaak toegepast wordt.”

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een therapie voor mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt waarvan ze emotioneel last blijven houden qua de gevolgen van deze ervaring. (red.)

Door de cliënt in het onderbewustzijn te brengen, zorgt effortless coaching ervoor dat de geestelijke pijnplekken omhoog komen, zodat er vervolgens ruimte is voor genezing. Tijdens een sessie worden de emoties rond zo’n pijnplek weggehaald, waardoor er een herinnering overblijft die emotioneel niets meer oproept.

Op mijn vraag hoe Marion dan de emoties weghaalt, antwoordt ze: “Ik pas verschillende interventies (doelbewuste ingrepen om een bepaalde zaak te verbeteren / red.) toe, afhankelijk van de hulpvraag. Als iemand aan iets traumatisch denkt, komt de emotie weer omhoog en gaat die persoon bijvoorbeeld huilen, trillen, et cetera doordat het lichaam reageert op de gedachte aan die bewuste traumatische ervaring. Hoe heftiger die reactie is, hoe dichter ik bij de emotie zit. Vervolgens zorg ik ervoor dat de cliënt in die emotie blijft. Dat is heel vervelend, maar wel de manier. Op een gegeven moment ervaart de cliënt dat de emoties rond dat trauma weg zijn en dan is het probleem ook automatisch opgelost. In feite maak ik de emotie af. Het resultaat is dat iemand daarna aan die traumatische ervaring kan denken zonder de oorspronkelijke pijn erbij te voelen.”
Het hoeft niet in één sessie klaargespeeld te worden. Er zijn traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, waarbij meerdere sessies nodig zijn voordat de angel rond de betreffende gebeurtenis eruit gehaald is.

Vluchten, vechten of bevriezen


Foto 6


Marion richt zich met name op mensen met chronische aandoeningen, vanwege het feit dat ze er zelf één heeft en wat dat betreft een ervaringsdeskundige is. Ze kan zich daardoor nog veel beter invoelen en weet waar haar cliënten het over hebben, die dat op hun beurt ook zo ervaren. Ze is gecertificeerd professioneel ervaringsdeskundige vanuit het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW) en heeft onlangs ook het certificaat professionele begeleiding voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behaald. Veel van haar huidige cliënten vallen in deze laatste doelgroep. Ze kan dan ook ingezet worden door ondernemers met personeel dat langdurig uit dreigt te vallen.

Daarbij benadrukt ze dat mensen met andere geestelijke of lichamelijke klachten uiteraard ook bij haar terecht kunnen en dat het voor haar niet uitmaakt of iemand fysieke of mentale problemen heeft, omdat die twee te alle tijden invloed op elkaar hebben. Marion: “Als jij overspannen bent of een burn-out hebt, uit zich dat in je lichaam. Maar als je puur fysieke klachten hebt, heeft dat mentaal ook de nodige gevolgen. Het heeft dus altijd met elkaar te maken.”

Effortless coaching lost uiteraard niet álle fysieke klachten op. Daar is Marion zelf het voorbeeld van, want ze lijdt nog steeds aan ME. Maar het zorgt er wél voor dat de klachten, zowel fysiek als mentaal, veel beter te verdragen zijn. Dat is iets wat ze zelf ook heel duidelijk ervaart.

Volgens Marion is de rode draad in deze vorm van coaching de emotie achter iets opzoeken, waarna de lading eraf gehaald wordt. Ze haalt weer het eerder genoemde voorbeeld aan qua welke film iemand onlangs gezien heeft, welke scene daaruit springt en wat er opviel in die scene. In de loop van een sessie komt ze er dan samen met haar cliënt achter waarom die in zijn of haar leven steeds weer tegen hetzelfde aanloopt en waar de oorsprong daarvan ligt. Dat kan al in de jeugd ontstaan zijn en een link hebben met het detail wat opviel in die bepaalde scene en samen met haar cliënt zorgt Marion ervoor dat het opgeruimd wordt.

Op mijn vraag hoe Marion dat dan opruimt, antwoordt ze: “Door te confronteren en in die emotie te blijven hangen totdat die oplost. Dat is de clou! Je moet het afmaken, want anders blijft die emotie er zitten. Als mens zijn we van oudsher geneigd om in stresssituaties te vluchten, te vechten of te bevriezen. Zodra er gevaar is, schieten wij in een van deze drie reacties en wat je vaak ziet, is dat men er vervolgens niet uitkomt en steeds weer hetzelfde patroon laat zien. Ik help dan door iemand die stress goed te laten voelen, waardoor die persoon automatisch op een punt komt dat het weg is.”

Het kanaal tussen God en de cliënt


Foto 7


Tot slot vraag ik Marion specifiek wat ze tijdens de sessies met haar geloof doet. Haar antwoord luidt: “Ik ben er sowieso open over en het staat duidelijk op mijn website. Maar tijdens de sessies benadruk ik het niet specifiek, tenzij de persoon er zelf om vraagt. Ik probeer vanuit mijn geloof een instrument te zijn in Gods hand en ik vertrouw erop dat Hij mij leidt en stuurt om via deze coaching mensen te helpen en te ondersteunen. Ik heb zelf niet in de hand hoe zich dat ontwikkelt, maar ik geef dat aan Hem.”

Voor een sessie bidt ze voor kracht, wijsheid en de juiste woorden. En tijdens een sessie kan het ook gebeuren dat ze God vraagt hoe het nu verder moet en wat ze moet doen. Ze vraagt op zo’n moment spontaan om Zijn leiding. Ze voegt eraan toe dat ze het wel belangrijk vindt om oog te houden voor Zijn ingrijpen en als haar dan bijvoorbeeld een bepaalde vraag te binnen schiet, dat ze er op dat moment bij stilstaat om Hem te danken in de trant van “Dank U Heer, deze vraag was net even nodig!”. Ze vindt het heel belangrijk dat ze dat dan niet terzijde schuift en het gevoel heeft dat ze zelf heel goed bezig is. Ze wil het kanaal zijn tussen God en de cliënt.

www.arissacoaching.nl

Tekst: Leo Singor

Christelijk Ondernemers Netwerk

Jan Piet
Directeur en oprichter

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort

033 - 20 89 006
info@co-netwerk.nl

Lidmaatschap CON

Wil je meer weten over het lidmaatschap van CON? CON is een inspirerend christelijke ondernemersnetwerk en biedt activiteiten aan rondom de thema's Ontmoeten en verbinden, Kennisoverdracht en Zaken doen.

CON is er voor iedere christelijke ondernemer en ondernemend christen.

Hier lees je meer over het CON-lidmaatschap.

Vragen?

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
Tel 033-2089006

info@co-netwerk. nl
© 2020 Christelijk Ondernemers Netwerk  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep