Inspirerend Christelijk Ondernemers Netwerk

Lidmaatschap
Allereerst bieden wij uiteraard een lidmaatschap aan. Onze tarieven voor het lidmaatschap houden wij bewust laag, omdat we het op prijs stellen dat iedereen mee kan doen.

Een ondernemer zonder personeel betaalt € 85, -- per jaar en een ondernemer met personeel en ook een (non profit) organisatie betaalt € 135, -- per jaar (beiden ex btw).

Als lid heb je toegang tot alle bijeenkomsten, waarbij je in een aantal gevallen gratis kunt deelnemen. Waar een bijdrage gevraagd wordt (bijvoorbeeld bij een aantal Kennisbijeenkomsten en bij een aansluitend buffet) hebben leden altijd korting. Niet=leden betalen altijd een (volledige) bijdrage.

Business Partner
Het lidmaatschap van CON kan betrekkelijk passief worden ingevuld. Uiteraard kun je ten volle genieten van de bijeenkomsten die we maandelijks en op termijn meerdere malen per maand aanbieden.

Toch wil een aantal leden een actievere invulling. Je kunt als lid (deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor niet-leden) ook Business Partner worden. Dat kost niets extra.

Op basis van een jaarovereenkomst wordt met het betreffende CON-lid bekeken hoe het partnership als win – win uitkomst kan worden ingevuld en vastgelegd. Voor een Business Partner kan dat zijn vergroting van naamsbekendheid, de werving van nieuwe klanten, versterken of gezond maken van de financiële huishouding, etc..

Voor CON kan het zijn dat behoefte is aan nieuwe leden, advies over de strategische ontwikkeling van CON, of het aanbieden van nieuwe bijeenkomsten. Elke partij geeft aan wat ze hierin voor de ander kan betekenen. Per kwartaal wordt geëvalueerd of het partnership voor beide partijen naar tevredenheid is en wordt ingevuld.

Lid worden?


Ja, ik word lid

Snel naar

Vragen?

Gangboord 96
3823 TJ Amersfoort
Tel 033-2089006

info@co-netwerk. nl
© 2018 Christelijk Ondernemers Netwerk - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep